RX/EST ekstruderi


REDUKTORI
X i H Serija
K Serija
NMRV
T Serija
Z Serija
P Serija
R Serija
RL Serija
TR Serija
REP Serija
EP Serija
GN Serija
VSF.2 USC. Serija
N Serija
Zupčasti linearni reduktori
Mehanički varijatori VAR-serija
Kaišni varijatori
Mehanički varijatori
RX-800 Serija
RX/EST Ekstruderi
RXO/O Serija
RX-LIFT Serija

RX/EST ekstruderi

- Do veličine 820 proizvodi se od temperovanog sivog liva, dok veći od zavarene konstrukcije.
- Svaki zupčanik je cementiran i brušen.
- Prenosni odnos: i = 4,6 - 142
- Snaga: P1 = 8,0 - 2.400 kW
- Obrtni moment: T2 = 2.900 - 87.000 Nm
- Kod svake veličine na raspolaganju su širok izbor aksijalnih ležajeva.

rx-est
Snaga (kW)
8,0 - 2.400
Obrtni momenat (Nm)
2.900 -87.000
Prenosni odnos (i)
4,6 - 142

 

design: BaZaR-TeaM