Kaišni varijatori


REDUKTORI
X i H Serija
K Serija
NMRV
T Serija
Z Serija
P Serija
R Serija
RL Serija
TR Serija
REP Serija
EP Serija
GN Serija
VSF.2 USC. Serija
N Serija
Zupčasti linearni reduktori
Mehanički varijatori VAR-serija
Kaišni varijatori
Mehanički varijatori
RX-800 Serija
RX/EST Ekstruderi
RXO/O Serija
RX-LIFT Serija

Kaišni varijatori

Na svim mašinama gde se nalaze reduktori, neophodna je variabilnost obrtaja. Zbog promenljivih VARMEC - ovih remenica, instrumentom za merenje obrtaja, komandama, ili sa računarom povezano čine kompletan i precizan variabilnost obrtaja.
Mogu se naručiti u kućište ugrađene jedinice (RGAE serija) ili jedinice bez kućišta (Rfb, RDb, KRM/RF, FsB/Fb i KM/Fs).


Karakteristike:
- mali prostor ugradnje,
- odličan prenos snage bez obzira na obrtaj,
- zaštita obrtnog momenta Rdb verzija,
- niska inercija,
- "U" i "Z" ugradni oblik,
- održavanje nije potrebno.
Snaga (kW)
0,37 - 150

Dokumentacija
Katalog 5.7 (MB)

 

design: BaZaR-TeaM