Mehaničke spojnice

 

Mehaničke spojnice

Spojnice su mašinski elementi koji služe za spajanje krajeva dva vratila u jednu celinu. Elastične spojnice se koriste za prenos različitih obrtnih momenata i imaju opštu primenu u mašinskoj industriji. U opsegu niskih obrtnih momenata i prenosa gde postoji ugao rotacije, ove spojnice mogu imati iste osobine koje imaju metalne opružne spojnice. Između ostalog ove spojnice imaju funkciju apsorbovanja vibracija koje standarde spojnice nemaju. Otvori za vratila su u toleranciji H7. Ukoliko nije drugačije zahtevano spojnice se isporučuju sa najmanjim otvorom za vratila (prema tabeli) i bez žljeba za klin. Na osnovu zahteva spojnica se isporučuje sa traženim prečnikom za vratilo i odgovarajuĉim žljebom za klin. Spojnice su čelične i svaka spojnica se sastoji iz dva metalna dela između kojih se Nalazi gumeni deo (umetak), to znači da za jednu kompletnu spojnicu potrebno je kupiti dva metalna i jedan gumeni deo.


Karakteristike:
- zazor jednak nuli,
- odlična trajnost i čvrstina protiv visokog torzionog naprezanja,
- održavanje i opravke nisu potrebni kao ni podmazivanje,
- elastični umetak absorbuje udare i vibracije za oba smera rotiranja.

Dokumentacija
GE spojnice 114 (kB)
HRC spojnice 153 (kB)

 

design: BaZaR-TeaM