Trakasti transporteri


TRANSPORTERI
trakasti transporteri
valjkasti transporteri
pužni transporteri
vibro transporteri
vazdušni transporteri

Trakasti transporteri

Trakasti transporteri pogodni su za transport jediničnog ili rasutog tereta i mogu biti horizontalni, sa nagibom ili u krivini. Prilagodljivi su širokom spektru primene od lakih specifičnih proizvoda, preko kutija i paketa u industriji hrane i pića do transporta rasutih materijala u lakoj i u teškoj industriji.
Prenos materijala se vrši beskonačnom trakom koja je u isto vreme i vučno sredstvo.
Trakasti transporter se može dodatno opremiti: usipnim levkom, osloncima, pokrivkom i kontrolnim uredjajima itd.
Nalaze primenu u proizvodnim i procesnim industrijama, automatizovanim sistemima distribucionim centrima, fleksibilnim linijama za montažu, aerodromima, livnicama i dr.
Ovakvi transporteri proizvode se kao podni, stabilni, pomoćni i prijevozni transporteri.
Transportere je moguće izvesti u farbanoj, pocinkovanoj ili izvedbi od neršajućeg čelika u više tipova i veličina sa različitim transportnim trakama.
Trakaste transportere karakteriše odsustvo loma-oštećenja transportovanog materijala kako rasutog tako i komadnog, najmanji utošak energije po toni transportovanog materijala, niski troškovi održavanja i dug vek eksploatacije.

trakasti transporter transportna traka

 

All Right Reserved ElektroMotor-Šimon © design: BaZaR-TeaM