Valjkasti transporteri


TRANSPORTERI
trakasti transporteri
valjkasti transporteri
pužni transporteri
vibro transporteri
vazdušni transporteri

Valjkasti transporteri

Valjkasti transporteri se koriste za transport komadnih tereta većih masa po horizontalnoj ili blago nagnutoj trasi uglavnom na manjim rastojanjima.
Prema načinu transportovanja tereta, valjkasti transporteri mogu se razvrstati na pogonjene i nepogonjene. Pogonjeni valjkasti transporteri se uglavnom koriste za transport paletizovane robe u automatizovanim, skladišnim i sistemima za pakovanje.
Valjci se pogone motoreduktorom sistemom lančanog prenosa.
Nepogonjeni valjkasti transporteri služe za transport komadnog tereta pogodnog za vožnju po valjcima. Mogu se koristiti kao horizontalni ili pod nagibom kao gravitacijski.
Sastoje se od niza valjaka uležištenih u noseću konstrukciju formirajući na taj način sekciju određene dužine i oblika.
Valjkaste transportere je moguće izvesti u farbanoj, pocinkovanoj ili izvedbi od nerđajućeg čelika, prema željama i potrebama kupca.

valjkasti transporteri

 

All Right Reserved ElektroMotor-Šimon © design: BaZaR-TeaM