Cikloni

Cikloni

Ciklonima se na najjednostavniji način čisti transportovani vazduh od čestica. Padaju u grupu inercionih separatora i postižu visoku efikasnost izdvajanja transportovanog materijala iz vazduha.
Zavisno od granulacije izdvaja se oko 95-98% transportovanog materijala. Imaju izuzetno široku primenu u raznim granama industrije npr. drvnoj-, prehrambenoj-, metalnoj industriji, u pneumatskim transportnim sistemima, sistemima za otprašivanje...
Proizvode se u svim veličinama po zahtevu naručioca uglavnom od čeličnih limova potrebne debljine zavarenih u jednu celinu. Po zahtevu mogu biti izrađeni od prohromskog lima.


cikloni


cikloniAll Right Reserved ElektroMotor-Šimon © design: BaZaR-TeaM