Rotaciona zaustava

- dozator

Rotaciona zaustava dozator

Rotaciona zaustava dozator namenjen je za ravnomerno i kontinuirano izuzimanje materijala iz skladišnog prostora (bunkera) i doziranje u transprortni ili proizvodni sistem.
Dozator je napravljen sa veoma malim zazorima između rotora i statora tako da je veoma efikasan i kod većih razlika pritisaka u sistemu.
Dozator se sastoji od kućišta izrađenog od čelika otpornog na habanje u kojem je smešten rotor. Rotor dozatora takođe izrađen od čelika otpornog na habanje, i pogonjen je motor-reduktorom različitih obrtaja od kojeg zavisi i kapacitet dozatora.
Rotacione zaustave se često koriste u vazdušnim transportnim sistemima ugrađeni ispod ciklona za transport najrazličitijih zrnastih i praškastih materijala. Sa prigrađenim frekventnim regulatorom lako i jednostavno može da se reguliše kapacitet rotacione zaustave.

Proizvodimo ih u tri velečine sa prečnicima rotora 200 mm, 250 mm i 300 mm, kapaciteta 3-25 T/h uz gustinu materijala 0,8 T/m³.

 

dozatorDokumentacija
Kapaciteti rotacionih zaustava 61 (kB)
Ugradne mere SRZ 245/200 142 (kB)
Ugradne mere SRZ 285/250 135 (kB)
Ugradne mere SRZ 350/300 128 (kB)

 

All Right Reserved ElektroMotor-Šimon © design: BaZaR-TeaM