Krovni ventilatori


VENTILATORI
niskog pritiska
srednjeg pritiska
visokog pritiska
krovni
cevni
zidni okrugli
zidni pravougaoni

GENERALNI PODACI:
Proizvodi se u 3 veličine od Ø400 do Ø500 sa četvoropolnim monofaznim i trofaznim asinhronim motorima.
Protok vazduha od 4.800 m³/h do 8.000 m³/h. Maksimalna konstantna radna temperatura vazduha kod monofaznih 50°C, a kod trofaznih 60°C.

TEHNIČKI PODACI:
Krovni ventilatori su sa poliesterskim poklopcem. Specijalno su dizajnirani za ugradnju u krovove. Kućište je plastificirano i izrađeno od valjenog čelika.
Standardni kavezni asinhroni motori IP55 klasa izolacije F. Standardni naponi za monofazne motore
230 V, 50 Hz, za trofazne 230/400 V.

NAMENA:
- ventilacija prostorije,
- odvod dimova.

PO NARUDŽBI:
- dvobrzinski motori.

ventilator
Snaga (kW)
0,25 - 0,37
Količina vazduha (m³/h)
4.800 - 8.000

Dokumentacija
Modeli SVAK 71 (kB)
Ugradne mere 164 (kB)

 

design: BaZaR-TeaM